Οδηγίες για Συμμετέχοντες

Διαδρομή-Εκκίνηση-Τερματισμός για τα 10χλμ. τρέξιμο

Περισσότερα

Διαδρομή-Εκκίνηση-Τερματισμός για τα 5χλμ. τρέξιμο

Περισσότερα

Διαδρομή-Εκκίνηση-Τερματισμός για τα 2,5χλμ. πορεία

Περισσότερα

Starter Pack Παραλαβή - 10χλμ τρέξιμο

Περισσότερα

Starter Pack Παραλαβή - 5χλμ. Τρέξιμο

Περισσότερα

Starter Pack Παραλαβή - 2,5χλμ πορεία

Περισσότερα